SellersCommerce ra mắt công cụ trang trí mới là “Decorator Pro”

SellersCommerce ra mắt công cụ trang trí mới là “Decorator Pro”


Theo tin trong SellersCommerce hay prnewswire.com
SellersCommerce ra mắt công cụ trang trí mới là “Decorator Pro”

EVANSTON, Illinois.
Ngày 18 tháng 2 năm 2021

SellersCommerce, nền tảng Thương mại điện tử SaaS hàng đầu được xây dựng dành riêng cho ngành sản phẩm quảng cáo trên khắp Bắc Mỹ và Canada đã công bố ra mắt một công cụ trang trí mạnh mẽ mới có tên là “Decorator Pro ”.

Decorator Pro là một công cụ tùy chỉnh trực tuyến mới mà các nhà phân phối sản phẩm khuyến mại có thể sử dụng để cung cấp thêu & cá nhân hóa trên bất kỳ sản phẩm nào bao gồm quần áo, đồ uống, văn phòng & giải thưởng, sản phẩm ngoài trời & giải trí, v.v.

Sau khi làm việc với hơn 700 nhà bán lẻ, 100 nhà phân phối và nhà sản xuất trong ngành đồng phục và hơn 50 nhà phân phối trong ngành sản phẩm khuyến mại thì SellersCommerce nhận thấy nhu cầu rất lớn về một công cụ tùy chỉnh sản phẩm dựa trên trực tuyến đơn giản và dễ sử dụng mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Nhập Decorator Pro.

“Decorator Pro là sự đổi mới thuần túy,” Ashok Reddy cho biết (Giám đốc điều hành của SellersCommerce LLC – CEO of SellersCommerce LLC). “Ngành công nghiệp đang thiếu nghiêm trọng các công cụ tùy chỉnh trực tuyến đơn giản như Decorator Pro đã cho phép dễ dàng cấu hình hồ sơ in, quản lý tài sản, cài đặt giá linh hoạt, v.v. Đó là lý do tại sao SellersCommerce đã ra mắt công cụ này như một phần của nỗ lực không ngừng trong cuộc sống của các nhà phân phối và nhà cung cấp trong ngành sản phẩm khuyến mại dễ dàng hơn bằng cách cung cấp nhiều công cụ trực tuyến hơn giúp việc cá nhân hóa sản phẩm trở nên thú vị và đơn giản hơn nhiều. ”

Lợi ích của Decorator Pro:

Được hỗ trợ bởi công cụ Thương mại điện tử tích hợp của SellersCommerce.
Dễ dàng quản lý các nội dung như phông chữ, clip nghệ thuật, hình nền, mẫu, v.v.
Tận hưởng cài đặt giá linh hoạt cho nội dung được sử dụng, hồ sơ in, đặt hàng số lượng lớn, khu vực tùy chỉnh, v.v.
Khám phá sự đơn giản thực sự với công cụ quản lý back-office.
Cùng với các nhà phân phối và trang trí sản phẩm khuyến mại khác, SellersCommerce đang làm việc không mệt mỏi để phát triển và nâng cao nhiều công cụ tùy chỉnh trực tuyến hơn theo nhu cầu hiện tại và tương lai của ngành sản phẩm khuyến mại.
SellersCommerce launches new robust decoration tool, “Decorator Pro”

EVANSTON, Ill., Feb. 18, 2021 /PRNewswire/ — SellersCommerce, the leading SaaS eCommerce platform built exclusively for the promotional products industry across North America & Canada, has announced the launch of a new robust decoration tool called, “Decorator Pro”.

The Decorator Pro is a new online customization tool that promotional products distributors can use to provide embroidery & personalization on any products including apparel, drinkware, office & awards, outdoor & leisure products etc.

SellersCommerce is developing more tools as per the current and future needs of the promotional products industry.

Tweet this
After working with over 700 retailers, 100 distributors and manufacturers in the uniform industry, and over 50 distributors in the promotional product industry, SellersCommerce sees a huge need for a simple and easy-to-use online-based product customization tool anyone can use. Enter the Decorator Pro.

“The Decorator Pro is pure innovation,” CEO of SellersCommerce LLC, Ashok Reddy, said. “The industry is severely lacking simple online customization tools like the Decorator Pro, which allows for easy print profile configuration, asset management, flexible price settings, and so much more. That’s why SellersCommerce has launched this tool as part of an ongoing effort to make the lives of distributors, and suppliers of the promotional products industry easier by providing more online tools that make product personalization so much more fun and simpler.”

Decorator Pro Benefits:

Powered with an in-built eCommerce engine by SellersCommerce.
Easily manage assets such as fonts, clip arts, backgrounds, patterns, and more
Enjoy flexible price settings for assets used, print profile, bulk ordering, area of customization, etc.
Discover true simplicity with a back-office management tool.
In conjunction with other promotional product distributors and decorators, SellersCommerce is working tirelessly to develop and enhance more online customization tools as per the current and future needs of the promotional products industry.

About SellersCommerce: Growing from the pages of MadeToMeasure Magazine, SellersCommerce is the leading B2B/B2C e-commerce platform that provides powerful, customized solutions for retailers, distributors, and manufacturers in order to launch their online stores. With over 16 years of experience, we built our product from the ground-up and offer powerful tools to scale up online businesses to meet the needs of a variety of industries including Uniforms, Promotional Products, DME (Durable Medical Equipment), Fasteners and others.

Contact: Kenneth Deheve, (847) 656-5770
pr@sellerscommerce.com

SOURCE SellersCommerce

Related Links

https://www.sellerscommerce.com
https://www.prnewswire.com/news-releases/sellerscommerce-launches-new-robust-decoration-tool-decorator-pro-301231044.html?utm_content=154744520&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-2252661745

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.