Thị trường bán lẻ quà tặng sẽ tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2022 đến 2023 bởi vì Nhu cầu về đồ trang trí theo mùa tăng sẽ thúc đẩy tăng trưởng

Thị trường bán lẻ quà tặng sẽ tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2022 đến 2023 bởi vì Nhu cầu về đồ trang trí theo mùa tăng sẽ thúc đẩy tăng trưởng


Theo tin trong Technavio hay prnewswire.com
Thị trường bán lẻ quà tặng sẽ tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2022 đến 2023: Nhu cầu về đồ trang trí theo mùa tăng sẽ thúc đẩy tăng trưởng – Technavio

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, 02:00 ET

NEW YORK
Ngày 12 tháng 12 năm 2022

Thông tin chi tiết về thị trường bán lẻ quà tặng –

Nhà cung cấp: 15+, Bao gồm Aldi Stores Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., American Greetings Corp., Bed Bath & Beyond Inc., Card Factory Plc, Costco Wholesale Corp., Enesco LLC, Ferns N Petals Pvt. Ltd., Hallmark Card Inc., House of Fraser Ltd., Loop Commerce Inc., Macy’s Inc., My Pet Gift Box Ltd, Penney OpCo LLC, Shutterfly Inc., Spencer Gifts LLC, The Walt Disney Co., Walmart Inc. và Williams Sonoma Inc., trong số những người khác
Bảo hiểm: Phân tích thị trường mẹ; động lực chính, xu hướng chính và thách thức; bối cảnh khách hàng và nhà cung cấp; thông tin chi tiết về sản phẩm của nhà cung cấp và những phát triển gần đây; các nhà cung cấp chính; và định vị thị trường của các nhà cung cấp
Phân khúc: Kênh phân phối, sản phẩm và khu vực
Để hiểu thêm về thị trường bán lẻ quà tặng, hãy yêu cầu một báo cáo mẫu

Năm 2017, thị trường bán lẻ quà tặng trị giá 76.251,29 triệu USD. Ở góc độ khu vực, châu Âu chiếm thị phần lớn nhất, trị giá 28.045,22 triệu USD. Quy mô thị trường bán lẻ quà tặng ước tính tăng 13.491,69 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2027 với tốc độ CAGR là 3,01%. Báo cáo Technavio là một nghiên cứu toàn diện cung cấp thông tin tình báo định tính và định lượng chuyên sâu. Điều này nhằm mục đích nắm bắt và phân tích các xu hướng, trình điều khiển và thách thức đang phát triển trên thị trường.

Thị trường bán lẻ quà tặng – Bối cảnh khách hàng
Để giúp các công ty đánh giá và phát triển các chiến lược tăng trưởng, báo cáo nêu rõ –

Tiêu chí mua hàng chính
Tỷ lệ chấp nhận
vòng đời áp dụng
Trình điều khiển của độ nhạy giá
Để biết những điểm nổi bật về phân tích bối cảnh khách hàng, hãy tải xuống một mẫu!
Thị trường bán lẻ quà tặng – Thông tin nhà cung cấp
Thị trường bán lẻ quà tặng toàn cầu bị chi phối bởi một vài người chơi có uy tín. Những người chơi chính trên thị trường chủ yếu tập trung vào phát triển các sản phẩm sáng tạo. Họ cũng đang tăng cường đầu tư vào R&D và đang mua lại những công ty nhỏ hơn trong khu vực. Ngoài ra, sự gia nhập của một số người chơi mới sẽ tăng cường mức độ cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn dự báo. Báo cáo Technavio phân tích bối cảnh cạnh tranh của thị trường và cung cấp thông tin về một số nhà cung cấp trên thị trường, bao gồm –

Aldi Stores Ltd. – Công ty cung cấp các giải pháp bán lẻ quà tặng, bao gồm đồ chơi hành động, đồ chơi có thương hiệu, búp bê và nhà búp bê, v.v.
Alibaba Group Holding Ltd. – Công ty cung cấp các giải pháp bán lẻ quà tặng, bao gồm đồ điện tử tiêu dùng, sản phẩm may mặc, thể thao và giải trí, cũng như các mặt hàng chăm sóc cá nhân và làm đẹp.
Amazon.com Inc. – Công ty cung cấp các giải pháp bán lẻ quà tặng, bao gồm sách, đồ chơi, đồ trang điểm, hàng điện tử, v.v.
Thị trường bán lẻ quà tặng – Động lực thị trường
Trình điều khiển chính:

Tăng nhu cầu về đồ trang trí theo mùa và văn hóa tặng quà ngày càng tăng
Sự phổ biến ngày càng tăng của các nhãn hiệu riêng
Mở rộng các kênh phân phối và tiếp thị truyền thông xã hội
Những thách thức chính:

Áp lực về giá do thị trường cạnh tranh gay gắt
Mức độ quan trọng trong hàng tồn kho, chuỗi cung ứng và quản lý bán hàng
Cạnh tranh ngày càng tăng từ quà tặng tự làm và tự làm
Các trình điều khiển và thách thức có tác động đến động lực thị trường, có thể tác động đến các doanh nghiệp. Tìm thêm thông tin chi tiết trong một báo cáo mẫu!

Báo cáo thị trường bán lẻ quà tặng cung cấp thông tin quan trọng và dữ liệu thực tế, với nghiên cứu định tính và định lượng về thị trường dựa trên các động lực và hạn chế của thị trường cũng như triển vọng trong tương lai.

Tại sao mua?

Thêm uy tín cho các chiến lược
Phân tích các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh
Có cái nhìn tổng thể về thị trường
Tăng tỷ suất lợi nhuận của bạn với Technavio – Mua báo cáo

Dữ liệu chính được đề cập trong báo cáo thị trường bán lẻ quà tặng này là gì?
CAGR của thị trường trong giai đoạn dự báo
Thông tin chi tiết về các yếu tố sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường bán lẻ quà tặng giai đoạn 2023 – 2027
Ước tính chính xác quy mô thị trường bán lẻ quà tặng và đóng góp của nó vào thị trường mẹ
Dự đoán chính xác về các xu hướng sắp tới và những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
Sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ quà tặng trên khắp APAC, Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ
Phân tích kỹ lưỡng về bối cảnh cạnh tranh của thị trường và thông tin chi tiết về các nhà cung cấp
Phân tích toàn diện các yếu tố sẽ thách thức sự tăng trưởng của các nhà cung cấp thị trường bán lẻ quà tặng
báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường quà tặng được cá nhân hóa ước tính tăng 13.011,27 triệu USD với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7,85% trong giai đoạn dự báo từ 2022 đến 2027. Thị trường được phân khúc theo kênh phân phối (trực tuyến và ngoại tuyến), sản phẩm (quà tặng cá nhân hóa không có ảnh và cá nhân hóa có ảnh) quà tặng) và địa lý (APAC, Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ).
Quy mô thị trường thẻ quà tặng ước tính tăng 843,11 tỷ USD với tốc độ CAGR là 12,87% trong giai đoạn dự báo từ 2022 đến 2027. Thị trường được phân chia theo loại (thẻ quà tặng điện tử và thẻ quà tặng ật chất), kênh phân phối (ngoại tuyến và trực tuyến) và địa lý (APAC, Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ).
Nhận quyền truy cập trọn đời vào Technavio Insights! Đăng ký “Gói cơ bản” của chúng tôi được thanh toán hàng năm ở mức 5000 USD.
Gifts retailing market to grow by 2.31% Y-O-Y from 2022 to 2023: Rise in demand for seasonal decorations will drive growth – Technavio

Dec 12, 2022, 02:00 ET

NEW YORK, Dec. 12, 2022 /PRNewswire/ — Gifts retailing market insights –

Vendors: 15+, Including Aldi Stores Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., American Greetings Corp., Bed Bath & Beyond Inc., Card Factory Plc, Costco Wholesale Corp., Enesco LLC, Ferns N Petals Pvt. Ltd., Hallmark Card Inc., House of Fraser Ltd., Loop Commerce Inc., Macy’s Inc., My Pet Gift Box Ltd, Penney OpCo LLC, Shutterfly Inc., Spencer Gifts LLC, The Walt Disney Co., Walmart Inc., and Williams Sonoma Inc., among others
Coverage: Parent market analysis; key drivers, major trends, and challenges; customer and vendor landscape; vendor product insights and recent developments; key vendors; and market positioning of vendors
Segments: Distribution channel, product, and region
To understand more about the gift retailing market, request a sample report

In 2017, the gifts retailing market was valued at USD 76,251.29 million. From a regional perspective, Europe held the largest market share, valued at USD 28,045.22 million. The gifts retailing market size is estimated to grow by USD 13,491.69 million from 2022 to 2027 at a CAGR of 3.01%. Technavio report is a comprehensive research that provides in-depth qualitative and quantitative intelligence. This aims to capture and analyze the trends, drivers, and challenges that are evolving in the market.

Gifts retailing market – Customer landscape
To help companies evaluate and develop growth strategies, the report outlines –

Key purchase criteria
Adoption rates
Adoption lifecycle
Drivers of price sensitivity
For highlights on customer landscape analysis, download a sample!
Gifts retailing market – Vendor insights
The global gifts retailing market is dominated by a few well-established players. The major market players mainly focus on developing innovative products. They are also increasing their R&D investments and are acquiring smaller and regional players. In addition, the entry of several new players will intensify the level of competition in the market during the forecast period. Technavio report analyzes the market’s competitive landscape and offers information on several market vendors, including –

Aldi Stores Ltd. – The company offers solutions for gift retailing, including action toys, branded toys, dolls and dollhouses, and others.
Alibaba Group Holding Ltd. – The company offers solutions for gift retailing, including consumer electronics, apparel, sports and entertainment products, and beauty and personal care items.
Amazon.com Inc. – The company offers solutions for gift retailing, including books, toys, makeup items, electronic commodities, and others
Gifts retailing market – Market dynamics
Major drivers:

Rise in demand for seasonal decorations and growing gifting culture
The growing popularity of private-label brands
Expansion in distribution channels and social media marketing
Key challenges:

Pricing pressures due to fierce market competition
Criticality in inventory, supply chain, and merchandising management
Growing competition from homemade and DIY gifts
Drivers and challenges have an impact on market dynamics, which can impact businesses. Find more insights in a sample report!

The gifts retailing market report provides critical information and factual data, with a qualitative and quantitative study of the market based on market drivers and limitations as well as future prospects.

Why buy?

Add credibility to strategies
Analyze competitor’s offerings
Get a holistic view of the market
Grow your profit margins with Technavio – Buy the report

What are the key data covered in this gifts retailing market report?
CAGR of the market during the forecast period
Detailed information on factors that will drive the growth of the gifts retailing market between 2023 and 2027
Precise estimation of the size of the gifts retailing market and its contribution to the parent market
Accurate predictions about upcoming trends and changes in consumer behavior
Growth of the gifts retailing market across APAC, North America, Europe, Middle East and Africa, and South America
Thorough analysis of the market’s competitive landscape and detailed information about vendors
Comprehensive analysis of factors that will challenge the growth of gifts retailing market vendors
Related reports:

The personalized gifts market size is estimated to grow by USD 13,011.27 million with a CAGR of 7.85% during the forecast period 2022 to 2027. The market is segmented by distribution channel (online and offline), product (non-photo personalized gifts and photo personalized gifts), and geography (APAC, North America, Europe, Middle East, and Africa, and South America).
The gift card market size is estimated to grow by USD 843.11 billion with a CAGR of 12.87% during the forecast period 2022 to 2027. The market is segmented by type (e-gifts cards and physical gift cards), distribution channel (offline and online), and geography (APAC, North America, Europe, Middle East and Africa, and South America).
Get lifetime access to Technavio Insights! Subscribe to our “Basic Plan” billed annually at USD 5000.

Gifts Retailing Market Scope

Report Coverage

Details

Page number

170

Base year

2022

Historical year

2017-2021

Forecast period

2023-2027

Growth momentum & CAGR

Accelerate at a CAGR of 3.01%

Market growth 2023-2027

USD 13,491.69 million

Market structure

Fragmented

YoY growth 2022-2023 (%)

2.31

Regional analysis

APAC, North America, Europe, South America, and the Middle East and Africa

Performing market contribution

Europe at 39%

Key countries

US, China, France, Germany, and UK

Competitive landscape

Leading companies, market positioning of vendors, competitive strategies, and industry risks

Key companies profiled

Aldi Stores Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., American Greetings Corp., Bed Bath & Beyond Inc., Card Factory Plc, Costco Wholesale Corp., Enesco LLC, Ferns N Petals Pvt. Ltd., Hallmark Card Inc., House of Fraser Ltd., Loop Commerce Inc., Macy’s Inc., My Pet Gift Box Ltd, Penney OpCo LLC, Shutterfly Inc., Spencer Gifts LLC, The Walt Disney Co., Walmart Inc., and Williams Sonoma Inc.

Market dynamics

Parent market analysis; market growth inducers and obstacles; fast-growing and slow-growing segment analysis for the forecast period

Customization purview

If our report has not included the data that you are looking for, you can reach out to our analysts and get segments customized.

Browse for Technavio’ consumer staples market reports

Table of content
1 Executive Summary

1.1 Market overview
Exhibit 01: Executive Summary – Chart on Market Overview
Exhibit 02: Executive Summary – Data Table on Market Overview
Exhibit 03: Executive Summary – Chart on Global Market Characteristics
Exhibit 04: Executive Summary – Chart on Market by Geography
Exhibit 05: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Distribution Channel
Exhibit 06: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Product
Exhibit 07: Executive Summary – Chart on Incremental Growth
Exhibit 08: Executive Summary – Data Table on Incremental Growth
Exhibit 09: Executive Summary – Chart on Vendor Market Positioning
2 Market Landscape

2.1 Market ecosystem
Exhibit 10: Parent market
Exhibit 11: Market Characteristics
3 Market Sizing

3.1 Market definition
Exhibit 12: Offerings of vendors included in the market definition
3.2 Market segment analysis
Exhibit 13: Market segments
3.3 Market size 2022
3.4 Market outlook: Forecast for 2022-2027
Exhibit 14: Chart on Global – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 15: Data Table on Global – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 16: Chart on Global Market: Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 17: Data Table on Global Market: Year-over-year growth 2022-2027 (%)
4 Historic Market Size

4.1 Global gifts retailing market 2017 – 2021
Exhibit 18: Historic Market Size – Data Table on Global gifts retailing market 2017 – 2021 ($ million)
4.2 Distribution channel Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 19: Historic Market Size – Distribution channel Segment 2017 – 2021 ($ million)
4.3 Product Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 20: Historic Market Size – Product Segment 2017 – 2021 ($ million)
4.4 Geographic segmentation Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 21: Historic Market Size – Geographic segmentation Segment 2017 – 2021 ($ million)
4.5 Country Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 22: Historic Market Size – Country Segment 2017 – 2021 ($ million)
5 Five Forces Analysis

5.1 Five forces summary
Exhibit 23: Five forces analysis – Comparison between2022 and 2027
5.2 Bargaining power of buyers
Exhibit 24: Chart on Bargaining power of buyers – Impact of key factors 2022 and 2027
5.3 Bargaining power of suppliers
Exhibit 25: Bargaining power of suppliers – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.4 Threat of new entrants
Exhibit 26: Threat of new entrants – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.5 Threat of substitutes
Exhibit 27: Threat of substitutes – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.6 Threat of rivalry
Exhibit 28: Threat of rivalry – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.7 Market condition
Exhibit 29: Chart on Market condition – Five forces 2022 and 2027
6 Market Segmentation by Distribution Channel

6.1 Market segments
Exhibit 30: Chart on Distribution Channel – Market share 2022-2027 (%)
Exhibit 31: Data Table on Distribution Channel – Market share 2022-2027 (%)
6.2 Comparison by Distribution Channel
Exhibit 32: Chart on Comparison by Distribution Channel
Exhibit 33: Data Table on Comparison by Distribution Channel
6.3 Offline – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 34: Chart on Offline – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 35: Data Table on Offline – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 36: Chart on Offline – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 37: Data Table on Offline – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
6.4 Online – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 38: Chart on Online – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 39: Data Table on Online – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 40: Chart on Online – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 41: Data Table on Online – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
6.5 Market opportunity by Distribution Channel
Exhibit 42: Market opportunity by Distribution Channel ($ million)
7 Market Segmentation by Product

7.1 Market segments
Exhibit 43: Chart on Product – Market share 2022-2027 (%)
Exhibit 44: Data Table on Product – Market share 2022-2027 (%)
7.2 Comparison by Product
Exhibit 45: Chart on Comparison by Product
Exhibit 46: Data Table on Comparison by Product
7.3 Souvenirs and novelty items – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 47: Chart on Souvenirs and novelty items – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 48: Data Table on Souvenirs and novelty items – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 49: Chart on Souvenirs and novelty items – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 50: Data Table on Souvenirs and novelty items – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.4 Seasonal decorations – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 51: Chart on Seasonal decorations – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 52: Data Table on Seasonal decorations – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 53: Chart on Seasonal decorations – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 54: Data Table on Seasonal decorations – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.5 Greeting cards – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 55: Chart on Greeting cards – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 56: Data Table on Greeting cards – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 57: Chart on Greeting cards – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 58: Data Table on Greeting cards – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.6 Giftware – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 59: Chart on Giftware – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 60: Data Table on Giftware – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 61: Chart on Giftware – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 62: Data Table on Giftware – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.7 Other gift items – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 63: Chart on Other gift items – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 64: Data Table on Other gift items – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 65: Chart on Other gift items – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 66: Data Table on Other gift items – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.8 Market opportunity by Product
Exhibit 67: Market opportunity by Product ($ million)
8 Customer Landscape

8.1 Customer landscape overview
Exhibit 68: Analysis of price sensitivity, lifecycle, customer purchase basket, adoption rates, and purchase criteria
9 Geographic Landscape

9.1 Geographic segmentation
Exhibit 69: Chart on Market share by geography 2022-2027 (%)
Exhibit 70: Data Table on Market share by geography 2022-2027 (%)
9.2 Geographic comparison
Exhibit 71: Chart on Geographic comparison
Exhibit 72: Data Table on Geographic comparison
9.3 Europe – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 73: Chart on Europe – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 74: Data Table on Europe – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 75: Chart on Europe – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 76: Data Table on Europe – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.4 North America – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 77: Chart on North America – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 78: Data Table on North America – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 79: Chart on North America – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 80: Data Table on North America – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.5 APAC – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 81: Chart on APAC – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 82: Data Table on APAC – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 83: Chart on APAC – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 84: Data Table on APAC – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.6 South America – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 85: Chart on South America – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 86: Data Table on South America – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 87: Chart on South America – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 88: Data Table on South America – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.7 Middle East and Africa – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 89: Chart on Middle East and Africa – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 90: Data Table on Middle East and Africa – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 91: Chart on Middle East and Africa – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 92: Data Table on Middle East and Africa – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.8 US – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 93: Chart on US – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 94: Data Table on US – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 95: Chart on US – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 96: Data Table on US – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.9 China – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 97: Chart on China – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 98: Data Table on China – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 99: Chart on China – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 100: Data Table on China – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.10 France – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 101: Chart on France – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 102: Data Table on France – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 103: Chart on France – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 104: Data Table on France – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.11 Germany – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 105: Chart on Germany – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 106: Data Table on Germany – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 107: Chart on Germany – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 108: Data Table on Germany – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.12 UK – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 109: Chart on UK – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 110: Data Table on UK – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 111: Chart on UK – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 112: Data Table on UK – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
9.13 Market opportunity by geography
Exhibit 113: Market opportunity by geography ($ million)
10 Drivers, Challenges, and Trends

10.1 Market drivers
10.2 Market challenges
10.3 Impact of drivers and challenges
Exhibit 114: Impact of drivers and challenges in 2022 and 2027
10.4 Market trends
11 Vendor Landscape

11.1 Overview
11.2 Vendor landscape
Exhibit 115: Overview on Criticality of inputs and Factors of differentiation
11.3 Landscape disruption
Exhibit 116: Overview on factors of disruption
11.4 Industry risks
Exhibit 117: Impact of key risks on business
12 Vendor Analysis

12.1 Vendors covered
Exhibit 118: Vendors covered
12.2 Market positioning of vendors
Exhibit 119: Matrix on vendor position and classification
12.3 Aldi Stores Ltd.
Exhibit 120: Aldi Stores Ltd. – Overview
Exhibit 121: Aldi Stores Ltd. – Product / Service
Exhibit 122: Aldi Stores Ltd. – Key offerings
12.4 Alibaba Group Holding Ltd.
Exhibit 123: Alibaba Group Holding Ltd. – Overview
Exhibit 124: Alibaba Group Holding Ltd. – Business segments
Exhibit 125: Alibaba Group Holding Ltd. – Key offerings
Exhibit 126: Alibaba Group Holding Ltd. – Segment focus
12.5 Amazon.com Inc.
Exhibit 127: Amazon.com Inc. – Overview
Exhibit 128: Amazon.com Inc. – Business segments
Exhibit 129: Amazon.com Inc. – Key news
Exhibit 130: Amazon.com Inc. – Key offerings
Exhibit 131: Amazon.com Inc. – Segment focus
12.6 American Greetings Corp.
Exhibit 132: American Greetings Corp. – Overview
Exhibit 133: American Greetings Corp. – Product / Service
Exhibit 134: American Greetings Corp. – Key offerings
12.7 Bed Bath and Beyond Inc.
Exhibit 135: Bed Bath and Beyond Inc. – Overview
Exhibit 136: Bed Bath and Beyond Inc. – Product / Service
Exhibit 137: Bed Bath and Beyond Inc. – Key news
Exhibit 138: Bed Bath and Beyond Inc. – Key offerings
12.8 Card Factory Plc
Exhibit 139: Card Factory Plc – Overview
Exhibit 140: Card Factory Plc – Business segments
Exhibit 141: Card Factory Plc – Key offerings
Exhibit 142: Card Factory Plc – Segment focus
12.9 Costco Wholesale Corp.
Exhibit 143: Costco Wholesale Corp. – Overview
Exhibit 144: Costco Wholesale Corp. – Business segments
Exhibit 145: Costco Wholesale Corp. – Key offerings
Exhibit 146: Costco Wholesale Corp. – Segment focus
12.10 Enesco LLC
Exhibit 147: Enesco LLC – Overview
Exhibit 148: Enesco LLC – Product / Service
Exhibit 149: Enesco LLC – Key offerings
12.11 Ferns N Petals Pvt. Ltd.
Exhibit 150: Ferns N Petals Pvt. Ltd. – Overview
Exhibit 151: Ferns N Petals Pvt. Ltd. – Product / Service
Exhibit 152: Ferns N Petals Pvt. Ltd. – Key offerings
12.12 Hallmark Card Inc.
Exhibit 153: Hallmark Card Inc. – Overview
Exhibit 154: Hallmark Card Inc. – Product / Service
Exhibit 155: Hallmark Card Inc. – Key offerings
12.13 House of Fraser Ltd.
Exhibit 156: House of Fraser Ltd. – Overview
Exhibit 157: House of Fraser Ltd. – Product / Service
Exhibit 158: House of Fraser Ltd. – Key offerings
12.14 Loop Commerce Inc.
Exhibit 159: Loop Commerce Inc. – Overview
Exhibit 160: Loop Commerce Inc. – Product / Service
Exhibit 161: Loop Commerce Inc. – Key offerings
12.15 Macys Inc.
Exhibit 162: Macys Inc. – Overview
Exhibit 163: Macys Inc. – Product / Service
Exhibit 164: Macys Inc. – Key offerings
12.16 My Pet Gift Box Ltd
Exhibit 165: My Pet Gift Box Ltd – Overview
Exhibit 166: My Pet Gift Box Ltd – Product / Service
Exhibit 167: My Pet Gift Box Ltd – Key offerings
12.17 Penney OpCo LLC
Exhibit 168: Penney OpCo LLC – Overview
Exhibit 169: Penney OpCo LLC – Product / Service
Exhibit 170: Penney OpCo LLC – Key offerings
13 Appendix

13.1 Scope of the report
13.2 Inclusions and exclusions checklist
Exhibit 171: Inclusions checklist
Exhibit 172: Exclusions checklist
13.3 Currency conversion rates for US$
Exhibit 173: Currency conversion rates for US$
13.4 Research methodology
Exhibit 174: Research methodology
Exhibit 175: Validation techniques employed for market sizing
Exhibit 176: Information sources
13.5 List of abbreviations
Exhibit 177: List of abbreviations
About us
Technavio is a leading global technology research and advisory company. Their research and analysis focus on emerging market trends and provide actionable insights to help businesses identify market opportunities and develop effective strategies to optimize their market positions. With over 500 specialized analysts, Technavio’s report library Their client base consists of enterprises of all sizes, including more than 100 Fortune 500 companies. This growing client base relies on Technavio’s comprehensive coverage, extensive research, and actionable market insights to identify opportunities in existing and potential markets and assess their competitive positions within changing market scenarios.

Contact
Technavio Research
Jesse Maida
Media & Marketing Executive
US: +1 844 364 1100
UK: +44 203 893 3200
Email: media@technavio.com
Website: www.technavio.com/

SOURCE Technavio
https://www.prnewswire.com/news-releases/gifts-retailing-market-to-grow-by-2-31-y-o-y-from-2022-to-2023-rise-in-demand-for-seasonal-decorations-will-drive-growth—technavio-301699178.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.