Thị Trường Trang Trí Tường sẽ Tăng 11,98 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2026

Thị Trường Trang Trí Tường sẽ Tăng 11,98 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2026


Theo tin trong Technavio hay prnewswire.com

Độ lớn thị trường trang trí tường sẽ tăng 11,98 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2026
Quy mô thị trường trang trí tường sẽ tăng 11,98 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2026: Phân tích mô tả về bối cảnh khách hàng, đánh giá nhà cung cấp và động lực thị trường – Technavio

NEWYORK
Ngày 16 tháng 1 năm 2023

Quy mô thị trường trang trí tường toàn cầu ở Mỹ ước tính tăng 11,98 tỷ USD. Đà tăng trưởng của thị trường sẽ tiến triển với tốc độ CAGR là 10,43%.

Khám phá một số thông tin chi tiết về quy mô thị trường trước khi mua báo cáo đầy đủ -Yêu cầu báo cáo mẫu

Thị trường trang trí tường toàn cầu tại Hoa Kỳ- Cảnh quan khách hàng
Để giúp các công ty đánh giá và phát triển các chiến lược tăng trưởng, báo cáo nêu rõ –

Tiêu chí mua hàng chính
Tỷ lệ chấp nhận
vòng đời áp dụng
Trình điều khiển của độ nhạy giá

Thị trường trang trí tường toàn cầu tại Hoa Kỳ – Phân tích nhà cung cấp

Bối cảnh nhà cung cấp – Thị trường trang trí tường toàn cầu bị phân mảnh, với sự hiện diện của một số nhà cung cấp toàn cầu cũng như khu vực. Một số nhà cung cấp nổi bật cung cấp trang trí tường trên thị trường là Amazon.com Inc., Art.com Inc., Bed Bath & Beyond Inc., Ethan Allen Interiors Inc., Franchise Concepts Inc., Haverty Furniture Companies Inc., Lowe’s Companies Inc., Target Corp., The Home Depot Inc., Walmart Inc. và những công ty khác.
Thị trường trang trí tường toàn cầu đang ở giai đoạn phát triển. Điều này ngụ ý rằng thị trường được chú trọng được đặc trưng bởi mức sống được cải thiện, các sản phẩm cao cấp ngày càng được giới thiệu nhiều hơn, thị trường xây dựng nhà ở đang phát triển và văn hóa tặng quà đang phát triển.

Cung cấp của nhà cung cấp –

Amazon.com Inc: Công ty cung cấp các sản phẩm trang trí tường như DeaTee 3 Packs Gold Wall Decor, Bathroom Wall Decor và TenXVI Designs Large Rustic Scrabble Wall Decor.
Bed Bath and Beyond Inc: Công ty cung cấp các sản phẩm trang trí tường như Trang trí tường chức năng, Trang trí tường kiểu chữ và bảng hiệu, và Trang trí tường kim loại.
Ethan Allen Interiors Inc: Công ty cung cấp các sản phẩm trang trí tường như giấy dán tường và tranh treo tường.
Franchise Concepts Inc: Công ty cung cấp các thương hiệu trang trí tường như The Great Frame Up và Deck The Walls.
Haverty Furniture Companies Inc: Công ty cung cấp các sản phẩm trang trí tường như Bridled Canvas, Marmaros Canvas và The Thicket Canvas.
Để biết chi tiết về nhà cung cấp và các dịch vụ của nó – Mua báo cáo!
Thị trường trang trí tường toàn cầu tại Hoa Kỳ – Đánh giá phân khúc

Tổng quan về phân khúc
Technavio đã phân khúc thị trường dựa trên sản phẩm (tường nghệ thuật, khung ảnh, đồng hồ treo tường và các điểm nhấn trang trí khác) và kênh phân phối (ngoại tuyến và trực tuyến).

Tốc độ tăng trưởng thị phần của phân khúc nghệ thuật treo tường sẽ cao hơn các phân khúc khác trong giai đoạn dự báo. Do quy trình sản xuất phức tạp và giá thành sản phẩm cao nên thị trường này có nhu cầu cao nhất và tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Phân khúc sản phẩm nghệ thuật treo tường dự kiến sẽ tăng giá trị trong suốt thời gian dự kiến do nền kinh tế Hoa Kỳ đang mở rộng.
Tải xuống báo cáo mẫu

Thị trường trang trí tường toàn cầu tại Hoa Kỳ– Động lực thị trường

Động lực hàng đầu – Một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường trang trí tường ở Mỹ là mức sống được cải thiện và sự ra đời ngày càng nhiều của các sản phẩm cao cấp. Sự phổ biến của internet và phương tiện truyền thông xã hội, cùng với các sản phẩm trang trí nhà hiện đại và thiết kế riêng như trang trí tường, đang thúc đẩy nhu cầu cải tạo nhà cửa. Hơn nữa, các cửa hàng trang trí tường hàng đầu đang đa dạng hóa các dòng sản phẩm của họ bằng cách thêm các mặt hàng sản phẩm cao cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng.

Xu hướng chính – Xu hướng chính thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường trang trí tường ở Mỹ là xu hướng thiết kế nội thất ngày càng tăng. Sự gia tăng GDP của nền kinh tế Hoa Kỳ đã dẫn đến chi tiêu cao hơn cho các sản phẩm trang trí và cải thiện nhà cửa. Các công ty thiết kế nội thất đã tận dụng cơ hội này và đang làm việc để thiết lập các xu hướng sẽ khuyến khích chủ nhà đầu tư vào thiết kế nội thất. Sở thích thiết kế nội thất và trang trí tường của nhà thiết kế càng được thúc đẩy bởi sự thâm nhập của các phương tiện truyền thông ngày càng tăng và nhận thức về tài năng nghệ thuật được tìm thấy trên khắp thế giới. Số lượng phụ nữ đi làm ngày càng tăng và sự tham gia ngày càng nhiều của họ vào việc ra quyết định trong gia đình cũng đang góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Những thách thức lớn – Sự cạnh tranh gia tăng làm gia tăng cuộc chiến giá cả và giảm tỷ suất lợi nhuận sẽ là những thách thức lớn đối với thị trường trang trí tường ở Mỹ trong giai đoạn dự báo. Các nhà sản xuất đồ trang trí tường ở Hoa Kỳ cạnh tranh dựa trên các yếu tố như danh mục sản phẩm, mức độ cao cấp, sự khác biệt và giá cả ở dạng có tổ chức và vô tổ chức. Với sự tham gia của các đối thủ cạnh tranh mới và các công ty nhãn hiệu riêng trên thị trường, sự cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt hơn. Do đó, sẽ có một cuộc chiến giá cả, làm giảm chất lượng sản phẩm hơn nữa và cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Động lực, Xu hướng & Thách thức là yếu tố của động lực thị trường nói về hậu quả & tính bền vững của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu một số thông tin chi tiết từ một báo cáo mẫu!

Dữ liệu chính được đề cập trong thị trường trang trí tường này trong báo cáo của Hoa Kỳ là gì?
Wall decor market size to grow by USD 11.98 billion from 2021 to 2026: A descriptive analysis of customer landscape, vendor assessment, and market dynamics – Technavio

NEW YORK
January 16, 2023

The global wall decor market size in the US is estimated to increase by USD 11.98 billion. The market’s growth momentum will progress at a CAGR of 10.43%.

Discover some insights on market size before buying the full report -Request a sample report

Global wall decor market in the US- Customer landscape
To help companies evaluate and develop growth strategies, the report outlines –

Key purchase criteria
Adoption rates
Adoption lifecycle
Drivers of price sensitivity
Global wall decor market in the US – Vendor analysis
Vendor landscape – The global wall decor market is fragmented, with the presence of several global as well as regional vendors. A few prominent vendors that offer wall decor in the market are Amazon.com Inc., Art.com Inc., Bed Bath & Beyond Inc., Ethan Allen Interiors Inc., Franchise Concepts Inc., Haverty Furniture Companies Inc., Lowe’s Companies Inc., Target Corp., The Home Depot Inc., and Walmart Inc. and others.
The global wall decor market is at its growing stage. This implies that the market in focus is characterized by the improved standard of living increasing introduction of premium products, a growing residential construction market, and a growing gifting culture.

Vendor offerings –

Amazon.com Inc: The company offers wall decor products such as DeaTee 3 Packs Gold Wall Decor, Bathroom Wall Decor and TenXVI Designs Large Rustic Scrabble Wall Decor.
Bed Bath and Beyond Inc: The company offers wall decor products such as Functional Wall Decor, Typography and Signs Wall Decor, and Metal Wall Decor.
Ethan Allen Interiors Inc: The company offers wall decor products such as wallpaper and wall murals.
Franchise Concepts Inc: The company offers wall decor brands such as The Great Frame Up and Deck The Walls.
Haverty Furniture Companies Inc: The company offers wall decor products such as Bridled Canvas, Marmaros Canvas and The Thicket Canvas.
For Details on vendor and its offerings – Buy the report!
Global wall decor market in the US – Segmentation assessment

Segment overview
Technavio has segmented the market based on the product (wall art, picture frames, wall clock, and other decorative accents) and distribution channel (offline and online).

The market share growth of the wall art segment will be higher than the other segments during the forecast period. Due to the complex production process and high cost of the products, this market has the highest demand and fastest growth rate. The wall art product segment is expected to grow in value throughout the projected period due to the expanding US economy.
Download a Sample Report

Global wall decor market in the US– Market dynamics

Leading drivers – One of the key factors driving growth in the wall décor market in the US is the improved standard of living and the increasing introduction of premium products. The popularity of the internet and social media, together with modern and designer home decor products like wall décor, are driving up demand for home renovations. Furthermore, leading wall décor shops are diversifying their product lines by adding premium product items to meet the growing and diverse demand.

Key trends – The key trend driving growth in the wall décor market in the US is the increasing trend for interior designing. The rising GDP of the US economy has resulted in higher spending on home improvement and decor products. The interior design firms have taken advantage of this opportunity and are working to establish trends that will encourage homeowners to invest in interior design. The preference for interior design and designer wall décor is further driven by increased media penetration, and awareness of the artistic talent found throughout the world. The rising number of working women and their increased involvement in household decision-making are also contributing to the market growth during the forecast period.

Major challenges – The rising competition increasing price war, and reducing profit margins will be major challenges for the wall décor market in the US during the forecast period. Manufacturers of wall decor in the US compete on factors such as product portfolio, premiumization, differentiation, and pricing in organized and disorganized formats. With the entry of new competitors and private-label companies in the market, the competition will become even more fierce. As a result, there will be a price war, further lowering the product’s quality and hampering the market growth during the forecast period.

Driver, Trend & Challenges are the factor of market dynamics which states about consequences & sustainability of the businesses, find some insights from a sample report!

What are the key data covered in this wall decor market in the US report?

CAGR of the market during the forecast period
Detailed information on factors that will drive the growth of the wall decor market in the US between 2022 and 2026
Precise estimation of the size of the wall decor market in the US and its contribution to the parent market
Accurate predictions about upcoming trends and changes in consumer behavior
A thorough analysis of the market’s competitive landscape and detailed information about vendors
Comprehensive analysis of factors that will challenge the growth of the wall decor market vendors in the US

Gain instant access to 17,000+ market research reports.

Technavio’s SUBSCRIPTION platform

Related Reports:

Wallcovering Market by Type, End-user, and Geography – Forecast and Analysis 2023-2027: The wallcovering market is estimated to grow at a CAGR of 4.7% between 2022 and 2027. The size of the market is forecast to increase by USD 5,493.96 million. The growth of the global construction industry is notably driving the market growth, although factors such as rising competition in the market may impede the market growth.

Area Rugs Market by Product, Application, Distribution Channel, and Geography – Forecast and Analysis 2023-2027: The area rugs market is estimated to grow at a CAGR of 4.48% between 2022 and 2027. The size of the market is forecast to increase by USD 4,532.96 million. The consumer shift toward interior design is notably driving the market growth, although factors such as the high cost of raw materials may impede the market growth.

Wall Decor Market Scope

Report Coverage

Details

Page number

120

Base year

2021

Historic period

2017-2021

Forecast period

2022-2026

Growth momentum & CAGR

Accelerate at a CAGR of 10.43%

Market growth 2022-2026

USD 11.98 billion

Market structure

Fragmented

YoY growth 2022-2023 (%)

8.86

Regional analysis

US

Competitive landscape

Leading Vendors, Market Positioning of Vendors, Competitive Strategies, and Industry Risks

Key companies profiled

Amazon.com Inc., Art.com Inc., Bed Bath & Beyond Inc., Ethan Allen Interiors Inc., Franchise Concepts Inc., Haverty Furniture Companies Inc., Lowe’s Companies Inc., Target Corp., The Home Depot Inc., and Walmart Inc.

Market dynamics

Parent Market Analysis; Market growth inducers and obstacles; Fast-growing and slow-growing segment analysis for the forecast period

Customization purview

If our report has not included the data that you are looking for, you can reach out to our analysts and get segments customized.

Customization purview

If our report has not included the data that you are looking for, you can reach out to our analysts and get segments customized.

C

Browse for Technavio “Consumer Discretionary” Research Reports

Table of Contents

1. Executive Summary

1.1 Market Overview

Exhibit 01: Executive Summary – Chart on Market Overview

Exhibit 02: Executive Summary – Data Table on Market Overview

Exhibit 03: Executive Summary – Chart on Country Market Characteristics

Exhibit 04: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Product

Exhibit 05: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Distribution Channel

Exhibit 06: Executive Summary – Chart on Vendor Market Positioning

2. Market Landscape

2.1 Market ecosystem

Exhibit 07: Parent market

Exhibit 08: Market Characteristics

3. Market Sizing

3.1 Market definition

Exhibit 09: Offerings of vendors included in the market definition

3.2 Market segment analysis

Exhibit 10: Market segments

3.3 Market size 2021

3.4 Market outlook: Forecast for 2021 – 2026

Exhibit 11: Chart on US – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 12: Data Table on US – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

4. Five Forces Analysis

4.1 Five Forces Summary

Exhibit 15: Five forces analysis – Comparison between2021 and 2026

4.2 Bargaining power of buyers

Exhibit 16: Chart on Bargaining power of buyers – Impact of key factors 2021 and 2026

4.3 Bargaining power of suppliers

Exhibit 17: Bargaining power of suppliers – Impact of key factors in 2021 and 2026

4.4 Threat of new entrants

Exhibit 18: Threat of new entrants – Impact of key factors in 2021 and 2026

4.5 Threat of substitutes

Exhibit 19: Threat of substitutes – Impact of key factors in 2021 and 2026

4.6 Threat of rivalry

Exhibit 20: Threat of rivalry – Impact of key factors in 2021 and 2026

4.7 Market condition

Exhibit 21: Chart on Market condition – Five forces 2021 and 2026

5. Market Segmentation by Product

5.1 Market segments

Exhibit 22: Product – Market share 2021-2026 (%)

5.2 Comparison by Product

Exhibit 24: Chart on Comparison by Product

Exhibit 25: Data Table on Comparison by Product

5.3 Wall art – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 26: Chart on Wall art – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 27: Data Table on Wall art – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 28: Chart on Wall art – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

Exhibit 29: Data Table on Wall art – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.4 Picture frames – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 30: Chart on Picture frames – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 31: Data Table on Picture frames – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 32: Chart on Picture frames – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

Exhibit 33: Data Table on Picture frames – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.5 Wall clock – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 34: Chart on Wall clock – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 35: Data Table on Wall clock – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 36: Chart on Wall clock – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

Exhibit 37: Data Table on Wall clock – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.6 Other decorative accents – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 38: Chart on Other decorative accents – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 39: Data Table on Other decorative accents – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 40: Chart on Other decorative accents – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

Exhibit 41: Data Table on Other decorative accents – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.7 Market opportunity by Product

Exhibit 42: Market opportunity by Product ($ million)

6 Market Segmentation by Distribution Channel

6.1 Market segments

Exhibit 43: Chart on Distribution Channel – Market share 2021-2026 (%)

Exhibit 44: Data Table on Distribution Channel – Market share 2021-2026 (%)

6.2 Comparison by Distribution Channel

Exhibit 45: Chart on Comparison by Distribution Channel

Exhibit 46: Data Table on Comparison by Distribution Channel

6.3 Offline – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 47: Chart on Offline – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 48: Data Table on Offline – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 49: Chart on Offline – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

Exhibit 50: Data Table on Offline – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

6.4 Online – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 51: Chart on Online – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 52: Data Table on Online – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 53: Chart on Online – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

Exhibit 54: Data Table on Online – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

6.5 Market opportunity by Distribution Channel

Exhibit 55: Market opportunity by Distribution Channel ($ million)

7. Customer landscape

Technavio’s customer landscape matrix comparing Drivers or price sensitivity, Adoption lifecycle, importance in customer price basket, Adoption rate and Key purchase criteria

7.1 Customer landscape overview

Exhibit 56: Analysis of price sensitivity, lifecycle, customer purchase basket, adoption rates, and purchase criteria

8. Drivers, Challenges, and Trends

8.1 Market drivers

8.1.1 Improved standard of living increasing introduction of premium products

8.1.2 Growing culture of gifting

8.1.3 Rising popularity of blogs related to interior designing

8.2 Market challenges

8.2.1 Rising competition increases price war and reduces profit margins

8.2.2 Highly complex inventory, supply chain, and merchandizing management

8.2.3 Long product replacement cycle

8.3 Impact of drivers and challenges

Exhibit 57: Impact of drivers and challenges in 2021 and 2026

8.4 Market trends

8.4.1 Increasing trend for interior designing

8.4.2 Increased demand for personalized and customized wall décor

8.4.3 Growing online demand for home decor products

9. Vendor Landscape

9.1 Overview

9.2 Vendor landscape

Exhibit 58: Overview on Criticality of inputs and Factors of differentiation

9.3 Landscape disruption

Exhibit 59: Overview on factors of disruption

9.4 Industry risks

Exhibit 60: Impact of key risks on business

10. Vendor Analysis

10.1 Vendors covered

Exhibit 61: Vendors covered

10.2 Market positioning of vendors

Exhibit 62: Matrix on vendor position and classification

10.3 Amazon.com Inc.

Exhibit 63: Amazon.com Inc. – Overview

Exhibit 64: Amazon.com Inc. – Business segments

Exhibit 65: Amazon.com Inc. – Key news

Exhibit 66: Amazon.com Inc. – Key offerings

Exhibit 67: Amazon.com Inc. – Segment focus

10.4 Bed Bath and Beyond Inc.

Exhibit 68: Bed Bath and Beyond Inc. – Overview

Exhibit 69: Bed Bath and Beyond Inc. – Product / Service

Exhibit 70: Bed Bath and Beyond Inc. – Key news

Exhibit 71: Bed Bath and Beyond Inc. – Key offerings

10.5 Ethan Allen Interiors Inc.

Exhibit 72: Ethan Allen Interiors Inc. – Overview

Exhibit 73: Ethan Allen Interiors Inc. – Business segments

Exhibit 74: Ethan Allen Interiors Inc. – Key offerings

Exhibit 75: Ethan Allen Interiors Inc. – Segment focus

10.6 Franchise Concepts Inc.

Exhibit 76: Franchise Concepts Inc. – Overview

Exhibit 77: Franchise Concepts Inc. – Product / Service

Exhibit 78: Franchise Concepts Inc. – Key offerings

10.7 Haverty Furniture Companies Inc.

Exhibit 79: Haverty Furniture Companies Inc. – Overview

Exhibit 80: Haverty Furniture Companies Inc. – Product / Service

Exhibit 81: Haverty Furniture Companies Inc. – Key offerings

10.8 Lowes Companies Inc.

Exhibit 82: Lowes Companies Inc. – Overview

Exhibit 83: Lowes Companies Inc. – Product / Service

Exhibit 84: Lowes Companies Inc. – Key offerings

10.9 Target Corp.

Exhibit 85: Target Corp. – Overview

Exhibit 86: Target Corp. – Product / Service

Exhibit 87: Target Corp. – Key news

Exhibit 88: Target Corp. – Key offerings

10.10 The Home Depot Inc.

Exhibit 89: The Home Depot Inc. – Overview

Exhibit 90: The Home Depot Inc. – Product / Service

Exhibit 91: The Home Depot Inc. – Key offerings

10.11 Walmart Inc.

Exhibit 92: Walmart Inc. – Overview

Exhibit 93: Walmart Inc. – Business segments

Exhibit 94: Walmart Inc. – Key news

Exhibit 95: Walmart Inc. – Key offerings

Exhibit 96: Walmart Inc. – Segment focus

10.12 Wayfair Inc.

Exhibit 97: Wayfair Inc. – Overview

Exhibit 98: Wayfair Inc. – Business segments

Exhibit 99: Wayfair Inc. – Key news

Exhibit 100: Wayfair Inc. – Key offerings

Exhibit 101: Wayfair Inc. – Segment focus

11. Appendix

11.1 Scope of the report

11.1.1 Market definition

11.1.2 Objectives

11.1.3 Notes and caveats

11.2 Inclusions and exclusions checklist

Exhibit 102: Inclusions checklist

Exhibit 103: Exclusions checklist

11.3 Currency conversion rates for US$

Exhibit 104: Currency conversion rates for US$

11.4 Research Methodology

Exhibit 105: Research Methodology

Exhibit 106: Validation techniques employed for market sizing

Exhibit 107: Information sources

11.5 List of abbreviations

Exhibit 108: List of abbreviations

About Us
Technavio is a leading global technology research and advisory company. Their research and analysis focuses on emerging market trends and provides actionable insights to help businesses identify market opportunities and develop effective strategies to optimize their market positions. With over 500 specialized analysts, Technavio’s report library consists of more than 17,000 reports and counting, covering 800 technologies, spanning across 50 countries. Their client base consists of enterprises of all sizes, including more than 100 Fortune 500 companies. This growing client base relies on Technavio’s comprehensive coverage, extensive research, and actionable market insights to identify opportunities in existing and potential markets and assess their competitive positions within changing market scenarios.

Contact
Technavio Research
Jesse Maida
Media & Marketing Executive
US: +1 844 364 1100
UK: +44 203 893 3200
Email: media@technavio.com
Website: www.technavio.com/

SOURCE Technavio
https://www.prnewswire.com/news-releases/wall-decor-market-size-to-grow-by-usd-11-98-billion-from-2021-to-2026-a-descriptive-analysis-of-customer-landscape-vendor-assessment-and-market-dynamics—technavio-301720014.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.