Archives September 11, 2023

Thị trường trang trí nhà cửa ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 158.929,1 triệu Đô la Mỹ vào năm 2027 với tốc độ CAGR là 8,0% từ năm 2020 đến năm 2027


Theo tin trong Allied Analytics LLP hay EINPresswire.com

Thị trường Trang trí Nội thất Hoa Kỳ ước tính đạt 158.929,1 triệu USD vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR là 8,0% từ năm 2020 đến năm 2027.

Thị trường trang trí nhà cửa ở Mỹ được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng tăng vọt và mức sống được cải thiện

PORTLAND
Ngày 6 tháng 9 năm 2023

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Allied Market Research, có tiêu đề “U.S. Thị trường trang trí nội thất theo loại sản phẩm, Nhóm thu nhập, Giá cả, Kênh phân phối & Danh mục: Phân tích cơ hội và Dự báo ngành, 2020–2027,” Quy mô thị trường trang trí nội thất Hoa Kỳ được định giá là 125.813,0 triệu USD vào năm 2019 và ước tính đạt 158.929,1 triệu USD vào năm 2019. 2027, đạt tốc độ CAGR là 8,0% từ năm 2020 đến năm 2027. Năm 2019, phân khúc thảm trải sàn chiếm đóng góp đáng kể vào thị phần trang trí nhà ở Hoa Kỳ và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,4% trong suốt giai đoạn dự báo.

Thị trường trang trí nhà ở Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong những năm qua và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ ổn định trong giai đoạn dự báo. Điều này là do các doanh nghiệp trên thị trường đang tập trung phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường nhờ nhận thức về môi trường ngày càng tăng. Phân khúc trải sàn chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường trang trí nhà nói chung vào năm 2019 và dự kiến sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt giai đoạn dự báo nhờ việc áp dụng rộng rãi các tấm trải sàn,

Thị trường trang trí nhà cửa ở Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng tăng vọt và mức sống được cải thiện. Hơn nữa, sự ưa thích ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm trang trí nhà cửa thân thiện với người tiêu dùng được dự đoán sẽ thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, sự sẵn có của các sản phẩm chất lượng thấp và hàng giả cũng như sự biến động về giá nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất các sản phẩm này đã hạn chế sự tăng trưởng của thị trường. Ngược lại, nhu cầu về đồ nội thất hợp thời trang và độc đáo tăng cao được dự đoán sẽ mang lại cơ hội sinh lợi cho sự phát triển của thị trường trang trí nhà ở Hoa Kỳ.

Yêu cầu mẫu: – https://www.allyedmarketresearch.com/request-sample/7140

Thị trường trang trí nhà ở Hoa Kỳ được phân khúc dựa trên loại sản phẩm, kênh phân phối, giá cả, nhóm thu nhập và danh mục. Tùy thuộc vào loại sản phẩm, thị trường được chia thành đồ nội thất, đồ dệt gia dụng và thảm trải sàn. Theo kênh phân phối, nó được chia thành các siêu thị & đại siêu thị, cửa hàng đặc sản, thương mại điện tử và các kênh khác. Dựa trên giá cả, thị trường được chia thành cao cấp và đại chúng. Dựa trên nhóm thu nhập, thị trường được phân chia thành thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao hơn. Dựa trên danh mục, thị trường được chia thành thân thiện với môi trường và thông thường.

Theo phân tích thị trường trang trí nhà ở Hoa Kỳ, phân khúc thảm trải sàn đã tạo ra doanh thu cao nhất trong năm 2019 và dự kiến sẽ vẫn chiếm ưu thế trong suốt giai đoạn dự báo. Phân khúc ván sàn cũng được dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất 8,4% trong giai đoạn 2020-2027.

Theo dự báo thị trường Trang trí Nội thất Hoa Kỳ dựa trên kênh phân phối, phân khúc cửa hàng chuyên biệt là phân khúc đóng góp cao nhất cho thị trường Hoa Kỳ vào năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong suốt năm 2020-2027. Tuy nhiên, phân khúc Thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn trong giai đoạn dự báo.

Dựa trên giá cả, phân khúc đại chúng là phân khúc đóng góp cao nhất cho thị trường trang trí nhà ở Hoa Kỳ vào năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong suốt năm 2020-2027. Tuy nhiên, phân khúc cao cấp dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn trong giai đoạn dự báo

Dựa trên nhóm thu nhập, phân khúc thu nhập cao hơn là nhóm đóng góp cao nhất cho thị trường trang trí nhà cửa ở Hoa Kỳ vào năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong suốt năm 2020-2027. Phân khúc thu nhập trung bình cao dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong giai đoạn dự báo.

Dựa trên danh mục, phân khúc thông thường là phân khúc đóng góp cao nhất cho thị trường trang trí nhà ở Hoa Kỳ vào năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong suốt năm 2020-2027. Phân khúc thân thiện với môi trường dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ cao nhất trong giai đoạn dự báo

Nhận phân tích chi tiết về tác động của COVID-19 ở Hoa Kỳ Thị trường trang trí nội thất:- https://www.allyedmarketresearch.com/request-for-customization/7140?reqfor=covid

Những phát hiện chính của nghiên cứu

Thị trường trang trí nhà ở Hoa Kỳ được định giá 125.813,0 triệu USD vào năm 2020 và ước tính đạt 158.929,1 triệu USD vào năm 2027, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,0% trong giai đoạn dự báo.
Dựa trên loại sản phẩm, phân khúc dịch vụ trải sàn sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhanh nhất, đạt tốc độ CAGR là 8,4% trong giai đoạn dự báo.
Năm 2019, dựa trên kênh phân phối, phân khúc cửa hàng chuyên doanh chiếm thị phần cao nhất, chiếm gần một nửa ngành trang trí nhà cửa tại Hoa Kỳ.
Năm 2019, dựa trên mức giá, phân khúc đại chúng là phân khúc nổi bật nhất và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong suốt giai đoạn dự báo.
Phân khúc thông thường là phân khúc chiếm ưu thế trong năm 2019, chiếm thị phần đáng kể tại thị trường Mỹ.
U.S. Home Decor Market is estimated to reach $158,929.1 million by 2027, registering a CAGR of 8.0% from 2020 to 2027.

The home decor market in U.S. is driven by surge in disposable income and improvement in living standards

PORTLAND
September 6, 2023

According to a new report published by Allied Market Research, titled, “U.S. Home Decor Market by Product Type, Income Group, Price, Distribution Channel & Category: Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020–2027,” The U.S. home decor market size was valued at $125,813.0 million in 2019, and is estimated to reach $158,929.1 million by 2027, registering a CAGR of 8.0% from 2020 to 2027. In 2019, the floor covering segment accounted for significant contribution in the U.S. home decor market share, and is expected to grow at a CAGR of 8.4% throughout the forecast period.

The U.S. home decor market has witnessed significant growth over the years, and is expected to grow at a steady pace during the forecast period. This is attributed to the fact that market players are focusing on developing eco-friendly products, owing to rise in environment awareness. The floor covering segment occupied the largest share in the overall home decor market in 2019, and is expected to maintain its leading position throughout the forecast period, owing to the wide adoption of floor coverings,

The home decor market in U.S. is driven by surge in disposable income and improvement in living standards. Moreover, the rise in affinity of consumers toward consumer-friendly home décor products are anticipated to boost the demand for home decor products. However, availability of low-quality and counterfeit products and fluctuations in the prices of raw materials used to manufacture these products restrain the market growth. Conversely, surge in demand for trendy and unique furniture is anticipated to provide lucrative opportunities for the U.S. home decor market growth.

Request For Sample :- https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/7140

The U.S. home decor market is segmented based on product type, distribution channel, price, income group and category. Depending on product type, the market is divided into furniture, home textile, and floor covering. By distribution channel, it is fragmented into supermarkets & hypermarkets, specialty stores, e-commerce, and others. Based on the price, the market is segmented into premium and mass. Based on the income group, the market is segmented into lower-middle income, upper-middle income, and higher income. Based on category, the market is segmented into eco-friendly and conventional.

According to the U.S. home decor market analysis the floor covering segment generated the highest revenue in 2019, and is expected to remain dominant throughout the forecast period. The flooring segment is also expected to witness the highest growth rate of 8.4% from 2020-2027.

According to the U.S. Home Decor market forecast based on distribution channel, the specialty stores segment was the highest contributor to the U.S. market in 2019 and is expected to remain dominant through 2020-2027. However, the E-commerce segment is expected to grow at a higher growth rate through the forecast period.

Based on the price, the mass segment was the highest contributor to the U.S. home decor market in 2019 and is expected to remain dominant through 2020-2027. However, the premium segment is expected to grow at a higher growth rate through the forecast period

Based on the income group, the higher income segment was the highest contributor to the U.S. home decor market in 2019 and is expected to remain dominant through 2020-2027. The upper-middle income segment is expected to grow at a notable growth rate through the forecast period.

Based on the category, the conventional segment was the highest contributor to the U.S. home decor market in 2019 and is expected to remain dominant through 2020-2027. The eco-friendly segment is expected to grow at a highest growth rate through the forecast period

Get detailed COVID-19 impact analysis on the U.s. Home Decor Market :- https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/7140?reqfor=covid

Key findings of the study

The U.S. home decor market was valued at $125,813.0 million in 2020 and is estimated to reach $158,929.1 million by 2027, growing at a CAGR of 8.0% through the forecast period.
Based on product type, the floor covering service segment would witness the fastest growth, registering a CAGR of 8.4% during the forecast period.
In 2019, based on distribution channel, the specialty stores segment held the highest share, accounting for nearly half of the U.S. home decor industry.
In 2019, based on the price, the mass segment was the most prominent segment and is expected to grow at a significant CAGR throughout the forecast period.
Conventional segment was the dominant segment in 2019, accounting for a considerable share in the U.S. market.

Reason to Buy:
✅ Save and reduce time carrying out entry-level research by identifying the growth, size, leading players, and segments in the U.S. home decor market .
✅ Highlights key business priorities in order to guide the companies to reform their business strategies and establish themselves in the wide geography.
✅ The key findings and recommendations highlight crucial progressive industry trends in the U.S. home decor market , thereby allowing players to develop effective long-term strategies in order to garner their market revenue.
✅ Develop/modify business expansion plans by using substantial growth offering developed and emerging markets.
✅ Scrutinize in-depth global market trends and outlook coupled with the factors driving the market, as well as those restraining the growth to a certain extent.
✅ Enhance the decision-making process by understanding the strategies that underpin commercial interest with respect to products, segmentation, and industry verticals.

Buy Now :- https://www.alliedmarketresearch.com/checkout-final/7bae5e49f5f5eca8ac191bd69a42647b

Check Our Related Reports :-
Hair Salon Equipment Market https://www.alliedmarketresearch.com/hair-salon-equipment-market-A06838
Handheld Marijuana Vaporizer Market https://www.alliedmarketresearch.com/handheld-marijuana-vaporizer-market-A06857
Home Care Products Market https://www.alliedmarketresearch.com/home-care-products-market-A06832

Our Trending Research Report:-
Kitchen Appliances Market :- https://www.openpr.com/news/2299156/kitchen-appliances-market-expected-to-reach-377-70-billion
Household Vacuum Cleaners Market :- https://www.openpr.com/news/2308150/household-vacuum-cleaners-market-is-expected-to-reach-16-657

David Correa
Allied Analytics LLP
+1 800-792-5285
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedInhttps://www.einnews.com/pr_news/654120539/u-s-home-decor-market-is-estimated-to-reach-158-929-1-million-by-2027-registering-a-cagr-of-8-0-from-2020-to-2027

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.